Pro zájemce o službu

Centrum Agáta bude od roku 2023 poskytovat komplexní pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí, preventivně působit na veřejnost a zamezit tak vzniku negativního jednání či násilí.

Navážeme na dlouholetou tradici Intervenčního centra při Diecézní charitě České Budějovice, se kterým bude probíhat intenzivní spolupráce. Společnou spoluprací dojdeme k propojení dobré praxe. Zároveň vznikne služba zaměřující se na cílovou skupinu osob ohrožených genderově podmíněným násilím.

Jaké budou činnosti Centra Agáta?

  • psychoterapie pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím
  • terapie pro děti z rodin, kde se násilí vyskytuje
  • možnost právní pomoci, včetně bezplatného právního zastupování
  • zajištění integračního bydlení
  • osvětové aktivity pro veřejnost – besedy a konference