Informace o projektu

  • Název projektu: Centrum Agáta
  • Příjemce dotace: Diecézní charita České Budějovice
  • Finanční mechanismus: Norské fondy 2014-2021
  • Program: LP - Program Lidská práva
  • Programová oblast a cíl programu: 22 - Domácí a genderově podmíněné násilí: Prevence domácího a genderově podmíněného násilí a poskytování ochrany a pomoci pro jeho oběti
  • Harmonogram realizace: 1. 1. 2022 – 30. 4. 2024
  • Adresa centra: Zacharova 1355/15, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
  • Výše dotace: 12 542 152 Kč
  • Primární cílová skupina projektu: oběti domácího a genderově podmíněného násilí

Popis projektu:

Zřídíme nové unikátní centrum pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v zázemí města České Budějovice – Centrum Agáta. Projektem reagujeme na 1) nedostatečné pokrytí jižních Čech ubytovacími kapacitami pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, 2) potřebu terapií pro oběti, 3) problematickou dostupnost právního zastupování pro oběti.

Centrum vznikne stavebními úpravami prostor, které má Diecézní charita České Budějovice k dispozici od Římskokatolické farnosti Dobrá Voda.

Nově vzniklé centrum materiálně vybavíme a personálně obsadíme odbornými a provozními zaměstnanci.

Vytvoříme soubor inovačních metodik pro práci s „oběťmi“ a budeme se věnovat osvětě spojené s domácím násilím a šířením informovanosti o činnostech nově zřízeného centra.


Norské fondy 2014-2021           Program Lidská práva

 

Norway_grants