Seznamte se se Zuřivcem. I s domácím násilím
26. dubna 2022 Z Centra Agáta

Seznamte se se Zuřivcem. I s domácím násilím

Dne 22. dubna 2022 proběhla beseda s názvem Seznamte se se Zuřivcem. Setkání vedly pracovnice Centra Agáta a Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a věnovaly se domácímu násilí. Na besedu byli pozváni žáci 7. třídy základní školy. 

Beseda tématicky zaměřená na domácí násilí proběhla ke konci dubna. Kromě pozvané třídy ze základní školy se besedy účastnily také sociální pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a výchovná poradkyně, které se spolu s dětmi aktivně zapojily do programu besedy. „Část besedy byla zaměřena na budování a posilování znalostí i vlastních kompetencí. Při teoretické části jsme děti rozdělily do několika skupinek, musely společně spolupracovat a následně diskutovat s pracovnicemi. Děti se dozvěděly co je to domácí násilí, jaké jsou jeho typy, jak se může projevovat a co je pro něj typické. Nyní už také vědí, kdo je typická oběť a násilná osoba a jak se násilí projevuje v začátcích vztahu,“ Nikola Novotná Marková, vedoucí Centra Agáta. Vzhledem k tomu, že beseda byla určena dětem, dotklo se téma také role dítěte v rodině zasažené domácím násilím. Nebyla opomenuta ani Charita, její působnost a činnost. 

1650974244489Po teoretické části byl promítán film Zuřivec a děti opět dostaly úkoly. „Sesedly si zase do skupinek a měly se společně zaměřit na jednotlivé postavy filmu. Následně jsme společně diskutovali a probíhala reflexe filmu. V rámci reflexe pracovaly s vinou, a to především s formulacemi „Nikdy není vina dítěte to, co se v rodině děje“ a „Za násilí je vždy zodpovědný ten, kdo ho páchá“. Snažili jsme se zaměřit zejména na dětskou postavu filmu a pracovat s tím, jak násilí vnímá,“ upřesňuje Nikola Novotná Marková. Díky filmu měly děti možnost lépe si představit dynamiku domácího násilí a jednotlivé role v rodině. „Měly možnost pozorovat různé projevy násilí a jejich dopady. Upozornily jsme také, jak je důležité o trápení a násilí mluvit,“ říká Marie Forejtníková z Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Na závěr besedy byly s dětmi diskutovány možnosti pomoci a také společně hledaly zdroje pomoci. 

O besedu s tímto tématem je velký zájem. „Vyučující ze základní školy si besedu velmi chválili. Je možné, že ji zopakujeme i pro další třídy a ročníky. Jsme rády, že beseda měla úspěch. O tomto tématu je důležité mluvit,“ uzavírá vedoucí Centra Agáta. 

 

Norway_grants